program

Diploma pendidikan Awal Kanak-Kanak

Objektif program ini adalah untuk melahirkan para pendidik yang berketerampilan dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan berupaya menyepadukan dan menggunakan prinsip-prinsip perkembangan, kurikulum, pengajaran dan pentafsiran dalam proses pengajaran dan pembelajran di bilik darjah. Program ini juga digubal untuk melahirkan graduan yang bestari serta berupaya mengaplikasikan peranan profesional pendidik awal kanak-kanak dalam masyarakat pelbagai budaya yang sedang mengalami perubahan sosial dan teknologi yang berterusan.    

Struktur Program

Perubahan Struktur Baharu Pasca COVID-19 bagi Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

STRUKTUR PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK AMBILAN JUN 2020 (E201)

STRUKTUR PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK AMBILAN NOVEMBER 2019 (E192)

STRUKTUR PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK AMBILAN JUN 2019 (E191)

STRUKTUR PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK AMBILAN NOVEMBER 2018 (E182)

STRUKTUR PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK AMBILAN JUN 2018 (E181)